KMZB w Piasecznie tworzą ludzie, których łączy pasja, miłość i wiara w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela.

Wierzymy, że doświadczenia pierwszych uczniów Chrystusa, ochrzczonych Duchem Świętym są możliwe i dzisiaj, ponieważ sami jesteśmy świadkami uzdrowień, uwolnień i ogromnej Bożej miłości, i dlatego chcemy się dzielić Dobrą Nowiną o zbawieniu w Jezusie Chrystusie z łaski.Nasze nauczanie i formy nabożeństw są naśladowaniem życia pierwszych Kościołów chrześcijańskich. Spotykamy się, żeby razem uwielbiać Boga i budować relacje z innymi wierzącymi. Relacja z Bogiem nie sprowadza się jedynie do niedzielnego, religijnego spotkania, ale jest ekscytującą przygodą dla każdego, bez względu na wiek, płeć, status społeczny, pozycję majątkową, pochodzenie i przeszłość.

Bóg jest żywy i pragnie, aby każdy człowiek miał obfite życie, pełne miłości, pokoju, poczucia sensu i radości –  jest tak napisane w Piśmie Świętym i tam szukamy całej prawdy o Bogu, i odpowiedzi na nurtujące nas pytania.