Nasz Kościół jest częścią Kościoła Jezusa Chrystusa w Krakowie, który został wpisany do Rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych w dziale A pod pozycją 105, dnia 12 stycznia 1996 roku na podstawie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.