• Szkółka niedzielna

Scroll to Content

Pan Jezus zostawił nam swoją prośbę – „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” Mk 10:13-16.

Poprzez prowadzenie szkółki dla dzieci (mamy obecnie dwie klasy – dla dzieci 3-9 lat i 10-14 lat) chcemy uczyć dzieci wartości chrześcijańskich, czytać i rozumieć Słowo Boże, a nade wszystko poświęcić im czas i miłość.

Rodzice są często w trudnej sytuacji. Zaangażowani zawodowo, pod ogromną presją stresu, pośpiechu, obowiązków domowych nie mają energii na zajęcie się dziećmi. One radzą sobie jak umieją ze skierowaną przeciw nim przemocą, zatrutymi wzorcami kulturowymi, brakiem zaspokojenia potrzeb emocjonalnych i samotnością.

Wierzymy, że Rodzice i dzieci poprzez uczestnictwo w nabożeństwach, wykładach i spotkaniach z braćmi i siostrami dostaną mannę, której bardzo potrzebują. Ze swojej strony my, jako kościół możemy w ten sposób poświęcić dzieciom czas, pokazać im świat, gdzie chrześcijańskie wartości w naturalny sposób uzewnętrzniają się we wzajemnej komunikacji – jak choćby normy grzecznościowe, więzi braterskie, świadome wybieranie oparcia na Jezusie, tłumaczenie zagrożeń bez krytyki i z cierpliwością. Chcemy, żeby wiedziały, że Panu Bogu bardzo na nich zależy.

Zatem Drodzy Rodzice – pozwólcie dzieciom przychodzić w każdą niedzielę na spotkania przygotowane specjalnie dla nich, a sami korzystajcie w tym czasie z nauczania.

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych!

Anna Paula Wlizło (Mentor Nauczania Dzieci)